Right-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download  of this picture from the Internet.  
December 2009
 
Inhoud

December: eindjaar is weer daar!

Het is heel wat in december: De eerste sneeuwbuien, de feestdagen in aantocht en het nieuwe jaar voor de deur.

Als we nu al eens terugkijken, geeft dit jaar een dubbel gevoel: ondanks het feit dat al onze bedrijven nog steeds de nodige bedrijvigheid kennen in de werkplaatsen was het hier en daar minder dan het voorbije jaar. En toch mogen we niet klagen: qua werkvolume is onze sector gelukkig niet zo crisisgevoelig en heeft dit een kleinere impact op onze activiteiten. De balans is bijgevolg positief.

Ook bij Eurogarant is dit het geval. Enerzijds heeft de crisis een aantal samenwerkingsprojecten vertraagd, anderzijds worden de gesprekken begin 2010 verdergezet en was ons Congres een stevige
geheugensteun. In 2009 zetten een 15tal nieuwe bedrijven de stap om Eurogarantlid te worden, wat bewijst dat de sector en Eurogarant in het bijzonder nog steeds in positieve richting gaat.
Genoeg redenen om met een goed gevoel de feestdagen aan te vatten.

We wensen u reeds prettige feestdagen en veel succes in 2010.

En zoals steeds kan u bij ons terecht met uw vragen
of suggesties.

Tel: 0494 52 62 03 of mail: kristof@eurogarant.be

Tot binnenkort

Kristof Eraly
Business Development Manager

>>>

Verslag Eurogarant Congres 17 november 2009

Zoals reeds uitvoerig beschreven in de vorige Eurogarant Express, vond op 17 november het EurogarantCongres plaats. Zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk. De verschillende onderwerpen werden door alle aanwezigen zeer gesmaakt. Onder de vele aanwezige carrossiers, bevonden zich ook heel wat buitenlandse deelnemers (Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië), wat de Europese impact van ons Eurogarantlabel benadrukte.

Lees meer


EVALUATIE AUDITS EUROGARANT 2009

Op 19 november 2009 vond een evaluatievergadering plaats tussen Eurogarant en de auditors van Bureau Veritas. Hier werden de audits van 2009 besproken en enkele aanpassingen naar het auditeren besproken.

Er was echter ook een minpuntje op de vergadering: de openstaande dossiers!!!
In de meeste gevallen betreft het 1 non-conformiteit: de permanente vorming (opleiding)!!
De conclusie was reeds duidelijk op ons Congres: opleiding is onze topprioriteit, indien we een rol van betekenis willen spelen in de toekomst.
Voor 2010 willen zowel Febelcar als Eurogarant in het bijzonder focussen op de opleiding, ook tijdens de audits zal hier bijzondere aandacht aan worden besteed.

Wij willen nog eens benadrukken dat indien u niet aan de verplichte criteria voldoet, u ook geen Eurogarantlid kan zijn, voor sommigen betekent dit dat er een tandje moet worden bij gestoken.
In een groot deel van de gevallen dienen de betreffende bedrijven enkel de bewijsstukken voor te leggen / op te sturen. Hier wordt dus een inspanning gevraagd.
De bewuste leden zullen eerstdaags per schrijven op de hoogte gebracht worden.
Wij willen wel besluiten met een positieve noot:
De resultaten voor de audits 2009 zijn schitterend: een gemiddelde score van 84, 67 %
Een dikke proficiat aan jullie allemaal.

>>>

Eurogarant Febelcarrosserie C.V. - Woluwedal 46, bus 4 - 1200 Brussel.

Eurogarant Express is een uitgave van Febelcarrosserie, bestemd voor haar leden.
Website: www.eurogarant.be - Email: info@eurogarant.be