Right-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download  of this picture from the Internet.  
Oktober 2009
 
Inhoud

herfst autoDe herfst is in het land,
een drukke periode staat voor de deur.

De zomer is weer achter de rug, de herfst stilletjes aan in het land. Hopelijk hebt u allen een leuke vakantie achter de rug en is het in de werkplaats terug zo druk dat u geen tijd heb voor heimwee naar de vakantie.

Voorlopig blijft de algemene teneur positief wat het werkvolume betreft. Afwachten of het een strenge winter wordt of niet. Hopen van wel zeker?

Eurogarant zet alvast zijn beste beentje voor om jullie ook dit najaar van de nodige ondersteuning te voorzien.

We kunnen dan ook niet voldoende benadrukken dat wij steeds ter jullie beschikking staan om eventuele problemen te helpen oplossen en waar nodig, advies te bieden.

Het is tenslotte dankzij jullie feedback dat wij gepast kunnen reageren op thema’s als milieu, veiligheid,techniek of relaties met andere partners in de sector.

Dus zoals steeds is jullie info van harte welkom.

Tel: 0494 52 62 03 of mail: kristof@eurogarant.be

Tot binnenkort

Kristof Eraly

Business Development Manager


Eurogarant Congres
Eurogarant Congres op 17 november 2009!

U hebt allen reeds de voorlopige uitnodiging per email ontvangen en binnenkort valt de officiële versie in uw brievenbus.

Dit is een afspraak die u echt niet mag missen. Het is tenslotte voor ú dat het Congres georganiseerd wordt en met ú dat het een succes wordt. Wij hebben onze uiterste best gedaan om een mooi programma samen te stellen dat niet alleen u als Eurogarantlid kan bekoren.

Het is namelijk evenzeer de bedoeling om aan de andere partijen binnen de sector duidelijk te maken waarom u als Eurogarant bedrijf zo voortreffelijk bent en het eigenlijk de evidentie zelf is dat men u als partner beschouwt.

Bovendien is de receptie nadien het uitgelezen moment om met zowel verzekeraars, experten als vertegenwoordigers van automobielmerken te praten. Deze contacten zijn voor u als bedrijfsleider uiterst belangrijk, daarom ook dat we deze mogelijkheid voor u willen creëren. Maak er gebruik van!

Wat de gespreksonderwerpen betreft:

Onze eigen Eurogarant presentatie biedt ons de kans om u, als Eurogarantbedrijf, in de picture te zetten en te benadrukken welke inspanningen u dagelijks levert om tot topprestaties te komen.

Mevrouw B. Castell zal in haar betoog benadrukken dat al deze inspanningen die leiden tot het behalen van een kwaliteitslabel ook in de markt naar waarde dienen te worden geschat en dus ook correct vergoed moeten worden.

De heer H. Lacasse is uitstekend geplaatst om ons een overzicht te geven van 20 jaar partenariaat, aangezien Ethias op dat vlak pionier was binnen de carrosseriesector.

Met deze onderwerpen is de agenda nog niet volledig en kunnen wij u zeggen nog meer voor u in petto te hebben. Dit zal u kunnen ontdekken op de officiële uitnodiging die u weldra zal ontvangen.

>>>

ATEX

 
 


ATEX wetgeving terug “brandend” actueel
 
 
 
 

Dankzij de feedback van enkele van onze leden bleek dat er van overheidshalve terug strenger gecontroleerd wordt op de ATEX richtlijnen en het ExplosieVeiligheidsDocument.

Eurogarant vond het dan ook nodig om u hier nogmaals op te wijzen en indien gewenst de nodige hulp te bieden.

Wat is ATEX?

ATEX staat voor Atmosphère Explosible en is ontwikkeld om bedrijven die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met explosieve atmosferen op een objectieve manier te toetsen en te certificeren. Explosies in de industrie komen vaker voor dan gedacht. Niet altijd zijn ze rampzalig, maar een aantal malen per jaar hebben ze spectaculaire en dramatische gevolgen: ze kosten soms mensenlevens en brengen zware economische schade toe. De Europese Commissie heeft daarom regels opgesteld om veilig te kunnen werken op werkplekken waar een kans op explosies aanwezig is. Deze regels zijn sinds juli 2006 verplicht en vastgelegd in de richtlijnen ATEX 137, ATEX 95.

Deze beschrijven onder meer welke apparatuur en machines ‘explosieveilig’ zijn en dus bruikbaar in een ruimte waar met brandbare stoffen wordt gewerkt, of waar deze worden opgeslagen.

Explosieve atmosferen

Wanneer brandbare stoffen (gas, damp, nevel of stof) zich mengen met zuurstof uit de lucht, ontstaat een zogeheten ‘explosieve atmosfeer’. Het gaat mis als dit mengsel in aanraking komt met een ontstekingsbron zoals vuur of statische elektriciteit, waardoor een gas- of stofexplosie ontstaat. Door één van deze drie factoren – explosieve stof, zuurstof, en ontstekingsbron - te verwijderen kunnen explosies voorkomen worden. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is de ontstekingsbron te vermijden.

Veilig werken

Ook in de carrosseriesector is dit thema van toepassing.
Daarom vindt u ook bepaalde vragen hieromtrent terug in de Eurogarant criteria.

Uit diverse onderzoeken van de arbeidsinspectie blijkt dat er regelmatig overtredingen worden geconstateerd en onveilige situaties worden aangetroffen. De meeste overtredingen vinden plaats op het gebied van gevaarlijke stoffen, risico inventarisatie en algemene vereisten op arbeidsplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan explosieve situaties die kunnen ontstaan tijden laswerkzaamheden in de buurt van het spuiten of schuurbewerkingen. Uit gesprekken met de inspecteurs blijkt dat veel van de gevaarlijke situaties eenvoudig voorkomen kunnen worden door het correct werken met gereedschappen en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de praktijk dient u de toepassing van deze ATEX richtlijnen vast te leggen in het zogenaamde ExplosieVeiligheidsDocument.

Het is best mogelijk dat u als bedrijf reeds voldoet aan deze regelgeving, misschien echter bent u hiervan absoluut niet op de hoogte.

Eurogarant is er van overtuigd dat de waarheid in het midden zal liggen.

Daarom werd er reeds met Bureau Veritas overlegd om een voorstel te formuleren waarin het certificeren, van deze ATEX richtlijn kan gebeuren in functie van de audit Eurogarant.

U zult hierover binnenkort verder nieuws van ons ontvangen omtrent praktische uitwerking,kostprijs en duurtijd.

Wordt vervolgd.

>>>

 Kort nieuws:

Open Bedrijvendag:

Op zondag 4 oktober vond de jaarlijkse Open BedrijvenDag plaats.
Een perfecte kans om een blik achter de schermen te werpen.

CQ&S

PG Cars

 

 

 

Ook dit jaar namen er Eurogarant leden deel, namelijk C Q &S uit Zemst en PG cars/carrosserie Bril uit Veurne. Het grote publiek heeft ongetwijfeld kunnen vaststellen dat onze carrosseriebedrijven kwaliteit zeer hoog in het vaandel dragen!

Asco NV:                ASCO

Zoals in een vorige editie reeds gemeld, heeft verzekeraar ASCO NV beslist om voor zijn schadeafhandeling samen te werken met carrosseriebedrijven die het Eurogarantlabel dragen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiertoe werd op 28 augustus 2009 in de burelen van ASCO NV een intentieverklaring getekend tussen Eric Leyn (voorzitter Febelcar) en de heer Jos Gielen (lid van directiecomité ASCO).

Wij kijken alvast uit naar de afhandeling van de eerste schadegevallen.


Wij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in uw feedback.

AIRC TIPS koppeling met InformexAIRC

Sinds deze zomer is de koppeling tussen het TIPS platform en Informex eindelijk een feit. Wij hopen dat u deze verbetering al volop hebt kunnen uitproberen. Indien u hierover echter nog vragen of opmerkingen hebt, geef ons dan een seintje. Het zijn deze praktijkervaringen die ons in staat stellen om eventuele verbeteringen aan te brengen.

BMW herstelconcept (lijmen/stansen (nieten)

Tijdens de laatste vergadering van de AIRC TIPS werkgroep werd het BMW herstelconcept (lijmtechnieken/niettechnieken) voorgesteld. Daar waar BMW dit reeds uitvoerig toepast bij het zustermerk MINI, is een planning vooropgesteld die uiteindelijk alle BMW modellen omvat. Voor bijvoorbeeld zijwanden, vleugels,daken, kofferdeksels enz; zullen deze nieuwe lijm-en niettechnieken de conventionele herstelmethodes vervangen.

Eurogarant volgt dit voor u op de voet op en zal u op de hoogte houden van de invoering en implicaties.

Rechtzetting artikel jubileumviering Mercedes (vorige Eurogarant Express)

In onze vorige editie konden wij u met trots melden dat Carrosseriecenter Baeyens tijdens een Mercedes jubileumviering in de prijzen was gevallen.
Spijtig genoeg bleek onze info achteraf niet helemaal volledig.

Carrosserie Van Haute uit Hamme sleepte namelijk de 2de prijs in de categorie “Best of show” in de wacht. Wij ontvingen deze informatie echter nadat onze Eurogarant Express reeds “ ter perse” was gegaan.

Wij willen hierbij ook aan carrosserie Van Haute onze felicitaties overbrengen.

Dit is echt een prestatie om fier over te zijn: 2 Belgen die 1ste en 2de plaats in de wacht slepen terwijl er 27 deelnemende landen aanwezig waren. Absolute klasse!!! Nogmaals proficiat aan beide carrossiers.
g-club Mercedes - Benz

 

 

 

 

 


>>>

Wat hebben wij nog meer voor u in petto?
In de komende maanden  hebben we 3 projecten op de agenda staan.
2 werden reeds vermeld in de vorige uitgave.

Meer bepaald:

de klantentevredenheidsmodule: hier wordt door de informatici aan gewerkt. Wanneer de technische kant volledig afgewerkt is, zullen wij u hiervan  in detail op de hoogte brengen.

Publiciteit Eurogarant op de publieke markt:

Hiertoe werden een hele reeks voorstellen uitgewerkt waarbij alle vormen van reclamemedia werden betrokken. De beslissing over welk project wordt gekozen zal tijdens de volgende EurogarantCommissie en Bureauvergadering Febelcar genomen worden (oktober ’09).

Een derde project dat in de steigers staat is de AIRC TIPS hotline.

De bedoeling om hiermee de performantie van de hersteltips voor u nog te verhogen. Maar hierover binnenkort meer nieuws.

>>>

Eurogarant Febelcarrosserie C.V. - Woluwedal 46, bus 4 - 1200 Brussel.

Eurogarant Express is een uitgave van Febelcarrosserie, bestemd voor haar leden.
Website: www.eurogarant.be - Email: info@eurogarant.be